e-sklep
blog
współpraca
kontakt

Nawadnianie pomidorów

wstecz

Nawadnianie kroplowe pomidora gruntowego  poprawia jakość Rozmiar, jędrność, równomierny kolor, poziom w skali Brixa, zawartość likope­nu, pH, trwałość oraz mniejsza skłonność do tworzenia się pustych komór i pęka­nia.

Na czym polega wyższość nawadniania kroplo­wego:

  • Zmniejszenie ryzyka chorób.
    Woda pochodząca ze zraszaczy i gromadząca się na liściach może powodować choroby, które będą miały wpływ na zmniejszenie plonu i jakości. Nawadnianie kropelkowe dostarcza precyzyjną dawkę wody bezpośrednio do stre­fy korzeniowej rośliny, zapobiegając gromadzeniu się wody na liściach.
  • Zwiększenie plonu.
    Istnieje wiele opracowań naukowych opisujących wzrost plonu przy zastoso­waniu nawadniania kroplowego w porównaniu do nawadniania zraszaczami

Systemy nawadniania kroplowego


Jednosezonowy system instalowany napowierzchni

W tym przykładzie taśma kroplująca wykorzystywana jest tylko przez jeden sezon. Na koniec sezonu jest zwijana z pola i później poddana recyklingowi. Zalety, które można wymienić w tym przypadku, to prosta instalacja oraz mniej czynności związanych z serwisem, co w ostatecznym rozrachunku czyni to rozwiązanie najbardziej ekono­micznym.

Zalecane taśmy kroplujące:
Grubość ścianki 6 mil dla gleb piaszczystych i 8 mil dla gleb cięższych
Rozstaw emiterów: 20 - 30 cm
Wydatek wody: 0.75 – 1.0 l/h na kroplownik
Rivulis D1000

Instalacja:
Podczas sadzenia, na powierzchni. Można też lekko przysypać taśmę ziemią, aby nie była przesuwana przez wiatr. Jeden ciąg taśmy na jeden rząd roślin 

Wielosezonowy, odzyskiwalny system powierzchniowy

Linia kroplująca jest odzyskiwana i przechowywana w celu wykorzystania w następnym sezonie. Tego rodzaju system zapewnia maksymalną elastyczność w kwestii wykorzystania w różnych aplikacjach i lokaliza­cjach.

Z racji tego, że uprawa pomidora jest bardzo wrażliwa na różnice dawkowania wody, system zaprojektowany pod tym kątem doskonale sprawdzi się również dla innych upraw. Gruba ścianka linii kroplującej umożliwi wykorzystanie jej przez kilka lat. Dodatkowo w przypadku wykorzystania grubościennej linii kroplującej istnieje możliwość doboru kroplownika z kompensacją ciśnienia (PC), co zapewni możliwość ułożenia dłuższych ciągów i wykorzystania tej linii na terenach pochyłych i pofałdowanych. W takich przypadkach linia z kompensacją ciśnienia (PC) zapewni równomierny wydatek wody niezależnie od ukształtowa­nia terenu.

Rekomendacje odnośnie grubościennej linii kroplującej:
Minimalna zalecana grubość ścianki wynosi 30 mil, co zapewni większą wytrzymałość, a co za tym idzie możli­wość wykorzystania przez kilka lat instalowania i odzyskiwania.
Rozstaw kroplowników: 20-30 cm
Standardowy wydatek wody: 1.0 l/h
Rivulis D5000 PC, Hydro PC(https://profesjonalne-nawadnianie.pl/Z-kompensacja-cisnienia-c106)
Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia umożliwiające zastosowanie dłuższych ciągów oraz instalację na pochyłym terenie:
Rivulis Hydrogol, D2000
(https://profesjonalne-nawadnianie.pl/Bez-kompensacji-cisnienia-c107)
Linie kroplujące bez kompensacji ciśnienia, doskonale spraw­dzające się na płaskim terenie, gdzie nie występuje konieczność układania bardzo długich ciągów.

Instalacja:
Instalacja na powierzchni przed lub w trakcie sadzenia Jeden ciąg linii kroplujacej na jeden rząd roślin Brak konieczności przysypywania linii kroplującej ziemią, jej większy ciężar zapobiegnie przemieszczaniu się pod wpływem wiatru. 

Instalacja podziemna
Linia kroplująca przeznaczona do wykorzystania wielosezonowego, instalowana jest na głębokości 20-30 cm.
Najbardziej efektywna metoda aplikacji wody i składników odżywczych. Podczas cyklu nawadniania powierzchnia gleby pozostaje sucha, co ogranicza wilgotność, a w związku z tym występowanie chorób. Możliwość płodozmianu w przypadku upraw o podobnym zapotrzebowaniu.
Średnia żywotność systemu to 5-7 lat.
Zainstaluj raz na kilka sezonów.

Zalecane linie/taśmy kroplujące:
W przypadku taśmy kroplującej i zastosowań podpowierzchniowych zalecana grubość ścianki wynosi 12-15 mil.
Rozstaw kroplowników: 20-30 cm
Wydatek wody na kroplownik: 0.6-1.0 l/h
Rivulis T-Tape oraz D1000 posiada wylot w postaci szczeliny, który po zamknięciu dopływu wody zamyka się, zapobiegając wnikaniu do wnętrza kroplownika korzeni i gleby.
Rivulis Hydro PCND oraz D5000 PCAS, to grubościenne linie kroplujące z kompensacją ciśnienia, które są specjal­nie dostosowane do wykorzystania pod ziemią. Ich specjalną cechą jest odporność na zjawisko zasysania ziemi do wnętrza kroplownika w przypadku występowania podciśnienia w systemie.

Instalacja:
30 cm pod ziemią dla cięższych gleb. W przypadku gleb piaszczystych jest to 20 cm Instalacja bezpośrednio pod rzędem roślin, przed ich sadzeniem.

pobierz poradnik pdf
uprawa pomidorówNawadnianie pomidorów