e-sklep
aktualności
współpraca
kontakt

Produkty: fertygacja

W systemach nawadniania bardzo często stosowane są urządzenia do fertygacji. Jest to specjalna metoda nawożenia, którą charakteryzuje wprowadzanie nawozów wraz z wodą podczas nawadniania. Stosowana jest m.in.: w profesjonalnych uprawach warzyw czy roślin ozdobnych. Aby roślina uzyskiwała odpowiedni wzrost potrzebne jest wspomaganie jej poprzez nawozy. Najlepszą metodą jest wprowadzanie ich wraz z wodą co oferują polecane przez nas urządzenia.  Dzięki fertygacji możliwe jest uzyskanie większych, zdrowszych plonów oraz ograniczenie zużycia nawozów.

Czynniki, które decydują o skuteczności fertygacji:
- Wymagania pokarmowe – wysoki poziom wzrostu rośliny jest uwarunkowany nawożeniem dostosowanym do potrzeb pokarmowych danej rośliny
- Znajomość parametrów wody – jest to ważny czynnik przy podawaniu nawozów roślinom. Woda zawiera różne ilości pierwiastków, które trzeba wziąć pod uwagę przy podawaniu dawek nawozowych roślinom.
- Gleba – podobnie jak w przypadku wody bardzo ważne jest poznanie składników występujących w glebie tak aby odpowiednio regulować ilość nawozów podawanych podczas fertygacji.

W naszej ofercie posiadamy urządzenia do podawania nawozów takie jak: dozowniki nawozowe, pompy nawozowe oraz zwężki inżektorowe. Oferujemy także mieszalniki nawozowe oraz zestawy filtrująco-dozujące.

wstecz

Dozowniki nawozowe

to urządzenia najnowszej generacji. Wprowadzają w sposób równomierny nawóz do wody przeznaczonej do nawadniania roślin. Zapewniają precyzyjne dozowanie. Posiadają możliwość automatyzacji, oszczędzają wodę. Nie wymagają podłączenia do prądu, działają bezprądowo. Bezpośrednio podłączone do sieci wodociągowej.

przejdź do sklepu

Pompa nawozowa

do dozowania nawozów, kwasów i środków ochrony roślin. Wprowadza proporcjonalną ilość preparatu do ciśnienia w instalacji.

przejdź do sklepu

Zwężka inżektorowa

jest to urządzenie, którego konstrukcję oparto na idei zwężki Venturiego.  Zwężki inżektorowe znajdują zastosowanie do dozowania nawozów i innych środków chemicznych oraz w procesach uzdatniania wody do napowietrzania.

przejdź do sklepu

Mieszalniki nawozowe

są to systemy dozowania nawozów przeznaczone do większych bądź mniejszych pól uprawnych lub obiektów szklarniowych. W pełni zautomatyzowane. Mogą sterować dużą ilością zaworów nawodnieniowych. Mają zastosowaną pompę, która dostosowuje się do istniejącej instalacji systemu nawadniania. Umożliwiają odpowiedni dobór nawozów do upraw.

przejdź do sklepu