e-sklep
blog
współpraca
kontakt

Nawadnianie terenów zieleni

Nawadnianie terenów zielonych jest bardzo zróżnicowane z uwagi na wielkości i kształty terenów przeznaczonych do nawadniania oraz roślinność występującą na danym terenie. 

Automatyczne systemy nawadniania działają bezobsługowo. Zapewniają odpowiednią ilość wody do gleby, która wpływa na prawidłowy rozwój roślinności. Wpływają na oszczędność i efektywne wykorzystanie wody. Dzięki regularnemu nawadnianiu roślinność jest w prawidłowej kondycji.

wstecz
Automatyczny system nawadniania trawnikaNawadnianie terenów zieleni

Systemy nawadniania terenów zielonych mogą posiadać różne źródła wody. W przypadku dużych systemów nawadniania są to przeważnie studnie głębinowe czy zbiorniki powierzchniowe. W mniejszych np. ogrodach przydomowych inwestorzy często decydują się na stosowanie wody pochodzącej z sieci wodociągowej lub zbiorników na wodę deszczową. Źródło wody wpływa na urządzenia filtrujące jakie należy użyć w danym systemie nawadniania. W przypadku terenów zielonych spotykamy się najczęściej z filtrami dyskowymi oraz siatkowymi, rzadziej z filtrami żwirowymi lub hydrocyklonami. W przypadku automatycznych systemów nawadniania terenów zielonych stosuje się również m.in.:

 • rurociągi PE - Przeznaczone do budowy instalacji nawadniających. Przystosowane do pracy przy wysokich ciśnieniach. Dostarczają wodę od źródła wody do urządzeń nawadniających.
 • zraszacze wynurzalne statyczne – Korpusy, do których należy dobrać odpowiednie dysze.
 • Zraszacze wynurzalne rotacyjne – Dostarczają wodę w postaci pojedynczego strumienia, obracającego się w wyznaczonym sektorze działania. Występują w wersji sektorowej oraz pełnoobrotowej.
 • linie kroplujące -  Stosowane głównie do nawadniania rabat i krzewów. Dostarczają wodę bezpośrednio do strefy korzeniowej roślin co ogranicza straty wody spowodowane parowaniem. 
 • złączki PE skręcane do rur – Elementy używane do połączenia rur PE. Niezbędne przy prawidłowym montażu systemu nawadniania.
 • elektrozawory – Urządzenia odpowiadające za uruchamianie przepływu w całym systemie lub dane sekcji systemu za pomocą sygnału wysłanego ze sterownika.
 • studzienki elektrozaworowe – Umieszcza się w nich zawory lub elektrozawory. Umieszcza się je pod powierzchnią terenu.
 • pompy głębinowe, zanurzeniowe, zestawy hydroforowe -  Urządzenia dostarczające wodę ze źródeł lub wspomagające pracę systemów nawadniania. 
 • urządzenia sterujące systemami nawadniania – Odpowiadają za pracę całego systemu nawadniania. Ustawia się za ich pomocą prawidłowy harmonogram pracy automatycznego systemu nawadniania.

W przypadku większości systemów nawadniania terenów zielonych możemy spotkać wyżej wymienione urządzenia. Na większych terenach jak np. parki miejskie ilość zraszaczy jest dużo większa jak w przypadku mniejszych terenów np. ogrodów przydomowych. Systemy te różnią się również średnicami użytych rur, wielkościami elektrozaworów, zastosowanymi sterownikami.

Natomiast wszystkie te systemy muszą być tak zaprojektowane i zamontowane żeby działały prawidłowo. Cały teren przeznaczony do nawadniania musi zostać odpowiednio podlany. Sporządzony projekt musi zapewnić efektywne działanie systemu. 

Automatyczny system nawadniania terenów zielonych charakteryzuje:

 • podlana w 100 % roślinność czyli trawnik, krzewy, rabaty
 • odpowiednio dobrane zraszacze wynurzalne oraz inne urządzenia nawadniające,
 • linia kroplująca rozłożona właściwie między roślinami,
 • prawidłowo zamontowany sterownik, czujnik deszczu, czujnik wilgotności gleby, elektrozawory,
 • złączki PE skręcane do rur – Elementy używane do połączenia rur PE. Niezbędne przy prawidłowym montażu systemu nawadniania.
 • prawidłowo dobrane średnice rurociągów
 • odpowiednio ułożone kable sygnalizacyjne, rury polietylenowe, skręcone złączki,
 • a także odpowiednio zabezpieczona pompa o odpowiednich parametrach,
 • i wiele innych czynników o których my wiemy…
Automatyczny system nawadniania terenów zielonychtereny zielone